Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици

image_pdfimage_print

Скопје, 15.01.2021г. – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше изработен Годишен извештај за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици во 2020 година и посебен извештај само за четвртиот квартал од 2020 година[…]

Изречена мерка јавна опомена за Инел Интернационал

image_pdfimage_print

Скопје, 13.01.2021 година  Советот на Агенцијата на 1-та седница одржана на 12 јануари 2021 година, врз основа на констатации од извршен надзор каде е утврдено реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата[…]

Вонреден програмски надзор врз операторот Скрембл

image_pdfimage_print

Скопје, 11 јануари 2021г. – Врз операторот Скрембл од Ново Село, извршен е вонреден програмски надзор за да се утврди дали ги реемитуваа програмските сервиси коишто беа регистрирани во Агенцијата врз основа на Генералниот лиценциран договор (2017-2019) склучен помеѓу имателите на права, ЗАМП и операторите, а чија важност беше заклучно со 31.12.2020 година[…]

Вонреден програмски надзор врз операторите Мултимедија Нетворк Л и Теленет Ком

image_pdfimage_print

Скопје, 8 јануари 2021г. – Врз операторите Мултимедија Нетворк Л од Гостивар и Теленет Ком од Тетово, извршен е вонреден програмски надзор за да се утврди дали ги реемитуваат програмските сервиси коишто беа регистрирани во Агенцијата врз основа на Генералниот лиценциран договор (2017-2019) склучен помеѓу имателите на права, ЗАМП и операторите, а чија важност беше заклучно со 31.12.2020 година.[…]

Вонреден програмски надзор врз операторот Инел Интернационал

image_pdfimage_print

Скопје, 5 јануари 2021г. –  Со цел да утврди дали ги реемитува програмските сервиси коишто беа регистрирани во Агенцијата врз основа на Генералниот лиценциран договор (2017-2019) склучен помеѓу имателите на права, ЗАМП и операторите, а чија важност беше заклучно со 31.12.2020 година, Агенцијата изврши вонреден програмски надзор врз операторот Инел Интернационал од Кавадарци.[…]

​Вонреден програмски надзор врз 7 оператори

image_pdfimage_print

Скопје, 5 јануари 2021г. – Агенцијата изврши вонреден програмски надзор врз 7 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, со цел да утврди дали ги реемитуваат програмските сервиси коишто беа регистрирани во Агенцијата врз основа на Генералниот лиценциран договор (2017-2019) склучен помеѓу имателите на права, ЗАМП и операторите, а чија важност беше заклучно со 31.12.2020 година.[…]

Вонреден програмски надзор врз 15 оператори

image_pdfimage_print

Скопје, 4 јануари 2021г. – Агенцијата изврши вонреден програмски надзор врз 15 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, со цел да утврди дали ги реемитуваат програмските сервиси коишто беа регистрирани во Агенцијата врз основа на Генералниот лиценциран договор (2017-2019) склучен помеѓу имателите на права, ЗАМП и операторите, а чија важност беше заклучно со 31.12.2020 година.[…]

Трошоци на директорот на Агенцијата за втората половина на 2020-та година

image_pdfimage_print

Скопје, 31 декември 2020 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно заложбите за транспарентност и отчетност и следејќи ја воспоставената пракса на секои шест месеци да ги објавува трошоците на директорот д-р Зоран Трајчевски, ја известува јавноста за следново: […]

Контролен административен надзор врз радио Јон, Скај радио и радио Урбан ФМ

image_pdfimage_print

Скопје, 30.12.2020 – Агенцијата изврши контролен административен надзор врз радио Јон, Скај радио и радио Урбан ФМ, за да утврди дали радиодифузерите постапиле по Решението за преземање меркa јавна опомена, упатено заради необјавување на импресум.[…]

Accessibility