Одржана онлајн дебата за медиумска писменост на АВМУ и Ресис  

image_pdfimage_print

Скопје, 30 ноември 2021 – Во рамки на Деновите на медиумска писменост 2021, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Институтот Ресис вчера одржаа онлајн дебата на тема „Анализа на родовите аспекти во ТВ програмите за деца: Градиме ли критичка свесност кај децата?”. Дискусијата опфати повеќе сегменти, од тоа какво е психолошкото влијание на програмите за деца врз нивниот раст и развој, до начинот на кој треба да се креираат политиките и програмите на медиумите наменети за децата.[…]

2018 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена Спроведување на програмскиот концепт – Контролен административен надзор – Радио Клуб ФМ ДОО Скопје – (член 15 став 5 од Законот за … […]

2018 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови – Контролен административен надзор ТВ Калтрина ДООЕЛ Струга (член 22 од Правилникот … […]

Редовен програмски надзор врз давателот на АВМУ по барање А1 Македонија

image_pdfimage_print

Скопје, 29 ноември 2021 – За обврските коишто се однесуваат на пренесување на кинематографски дела, заштита на малолетните лица и промоција на производство и пристап до европски дела, извршен е редовен програмски надзор врз  давателот на АВМУ по барање А1 Македонија од Скопје[…]

Редовен програмски надзор врз Г-ТВ Телевизија, ТВ Канал 8, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел

image_pdfimage_print

Скопје, 26 ноември 2021 година – Редовен програмски надзор за почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество, за употреба на јазикот во програмите, исполнување на квотата за емитување изворно создадена програма е извршен врз Г-ТВ Телевизија, ТВ Канал 8, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел.[…]

Редовен административен надзор врз Г-ТВ Телевизија, ТВ Канал 8, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел

image_pdfimage_print

Скопје, 26 ноември 2021 година – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за објава на идентификација на радиодифузерот, редовен административен надзор е извршен врз Г-ТВ Телевизија, ТВ Канал 8, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел[…]

Контролни програмски и административни надзори врз ТВ Едо, Сити Телевизија и ТВ Коха

image_pdfimage_print

Скопје, 25.11.2021 – Откако помина рокот за законско усогласување, Агенцијата изврши контролен програмски и административен надзор за различни законски обврски врз ТВ Едо, Сити Телевизија и ТВ Коха.[…]

Вонреден програмски надзор по службена должност врз Сити Телевизија

image_pdfimage_print

Скопје, 25.11.2021 –  Агенцијата изврши вонреден програмски надзор по службена должност врз Сити Телевизија, за обврската за емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела.[…]

Редовен програмски надзор врз Г-ТВ, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел

image_pdfimage_print

Скопје, 25.11.2021 – Редовен програмски надзор за обврските за употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување на најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела и дневно емитување најмалку 6 часа програма на телевизијата е извршен врз телевизиите коишто емитуваат програма на локално ниво Г-ТВ, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел.[…]Accessibility

Accessibility