Изречени мерка јавна опомена за Кабел и Антена АС КТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 11.06.2021 година – Советот на Агенцијата на 17-та седница одржана на 09.06.2021 врз основа на констатации од извршен надзор каде е утврдено реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата согласно членот 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, донесе Решенија за изрекување на мерка јавна опомена на  КАБЕЛ ДОО Струмица и АНТЕНА АС КТВ ДООЕЛ Кичево[…]

Извршен контролен програмски надзор врз операторот Вива Нет

image_pdfimage_print

Скопје, 09.06.2021г. – Врз операторот Вива Нет од Берово, Агенцијата изврши контролен програмски надзор за да утврди дали операторот постапил по мерката јавна опомена упатена заради реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата, согласно член 141 од ЗААВМУ[…]

Редовен програмски надзор врз операторот Траншпед Трејд

image_pdfimage_print

Скопје, 09.06.2021г. – За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите, извршен е редовен програмски надзор врз операторот Траншпед Трејд од Скопје[…]

Редовен програмски надзор врз ТВ Шења

image_pdfimage_print

Скопје, 08.06.2021г. – Редовен програмски надзор за обврската најмалку 51% од вкупно емитуваните програми во текот на годината да бидат европски аудиовизуелни дела и телевизиските програмски сервиси на државно ниво, и од својот буџет да одвојат најмалку 10% за европски аудиовизуелни дела од независни продуценти, при што половина од истите да бидат произведени во последните пет години, е извршен врз ТВ Шења[…]

Редовен програмски надзор врз операторите Кабел и Антена АС КТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 07.06.2021г – За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите, извршен е редовен програмски надзор врз операторите КАБЕЛ од Струмица и АНТЕНА АС КТВ од Кичево[…]

Редовен програмски надзор врз операторот Бив Пирамида

image_pdfimage_print

Скопје, 04.06.2021 – За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите, извршен е редовен програмски надзор врз операторот Бив Пирамида од Делчево[…]

Редовен програмски надзор врз 11 радиодифузери

image_pdfimage_print

Скопје, 04.06.2021г. – Редовен програмски надзор за обврската најмалку 51% (MRT1 60%) од вкупно емитуваните програми во текот на годината да бидат европски аудиовизуелни дела и телевизиските програмски сервиси на државно ниво, и од својот буџет да одвојат најмалку 10% за европски аудиовизуелни дела од независни продуценти, при што половина од истите да бидат произведени во последните пет години, е извршен врз[…]

Контролен програмски надзор врз ТВ Алфа, ТВ Компани 21-М и МРТ 4

image_pdfimage_print

Скопје, 04.06.2021г. – По претходно изречени мерки јавна опомена врз ТВ Алфа од Скопје, ТВ Копмани 21-М од Скопје и Македонска телевизија-четврти програмски сервис (МРТ4) извршен е контролен програмски надзор за да се утврди дали е постапено по решениjата за преземање меркa јавна опомена, упатени поради емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио и аудиовизуелни дела[…]Accessibility

Accessibility