Изречена мерка јавна опомена на Г-ТВ Телевизија

image_pdfimage_print

Скопје, 17 мај 2022г – Советот на Агенцијата на 18-та седница одржана на 16 мај 2022 годинa врз основа на констатации од вонреден програмски надзор по службена должност донесе решение за преземање мерка јавна опомена за ТВ Г-ТВ Телевизија од Гостивар поради повреда од член 64 став 1 од ЗААВМУ, односно на 11 април 2022, цртаниот филм „Пинк Пантер“ (Pink Panter Pinkozoic Era) го емитувалa изворно на англиски јазик без да обезбеди превод на албански јазик, македонски или турски јазик, односно на јазиците на кои што медиумот емитува програма согласно дозволата[…]

Вонреден програмски надзор по службена должност врз ТВ Канал 5

image_pdfimage_print

Скопје, 17 мај 2020г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по службена должност изврши вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 со цел да констатира дали е отстранета повредата на член 55 ставови 6 и 7 од ЗААВМУ[…]

Контролен програмски надзор врз ТВ Канал 5 и ТВ Сител

image_pdfimage_print

Скопје, 17 мај 2022г. – Со цел да се утврди дали е постапено по мерката јавна опомена упатена за обврската учество во реклами и телешопинг на одредени лица, Агенцијата изврши контролен програмски надзор врз ТВ Канал 5 од Скопје и ТВ Сител од Скопје[…]

Контролен програмски надзор врз ТВ Канал 5

image_pdfimage_print

Скопје, 17 мај 2020г. –  Агенцијата изврши контролен програмски надзор врз ТВ Канал 5 за да утврди дали радиодифузерот постапил по Решението за преземање меркa јавна опомена, упатена заради непочитување на обврската за прикриени аудиовизуелни комерцијални комуникации[…]

Контролен програмски надзор врз ТВ Сител

image_pdfimage_print

Скопје, 13 мај 2022г. –  Агенцијата изврши контролен програмски надзор врз ТВ Сител за да утврди дали радиодифузерот постапил по Решението за преземање меркa јавна опомена, упатена заради непочитување на обврската забрана за прикриени аудиовизуелни комерцијални комуникации[…]

Редовен програмски надзор врз операторот Спајдер-Нет

image_pdfimage_print

Скопје – 13 мај 2022г. – За обврската на операторите на ЈЕКМ во програмскиот пакет којшто го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, како и за обврските за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат, извршен е редовен програмски надзор врз операторот  Спајдер-Нет од Гевгелија[…]

Редовен програмски надзор врз операторите ИП Системс, Канал 16 и Теленет Ком

image_pdfimage_print

Скопје – 11 мај 2022г. – За обврската на операторите на ЈЕКМ во програмскиот пакет којшто го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, како и за обврските за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат, извршен е редовен програмски надзор врз операторите ИП системс од Куманово, Канал 16 од Ресен и Теленет Ком од Тетово[…]

Изречена мерка јавна опомена на операторот Скупи Кабле

image_pdfimage_print

Скопје, 10 мај 2022г.  – Советот на Агенцијата на 17-та седница одржана на 9 мај 2022 година, врз основа на констатации од извршен надзор каде е утврдено непочитување на обврската за регистрација на програмските сервиси кои Скупи Кабле го реемитувал за своите корисници, донесе Решение за јавно опоменување и за исклучување на реемитувањето на спорниот ТВ канал[…]Accessibility

Accessibility