Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, за првиот квартал од 2021 година

image_pdfimage_print

Скопје, 15 април 2021г. – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше изработено истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици,  за првиот квартал од 2021 година.[…]

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ АВМУ И АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

image_pdfimage_print

 Скопје, 14 април 2021г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Агенцијата за храна и ветеринарство денеска потпишаа Меморандум за соработка, во врска со рекламирање, телешопинг, пласирање производи и спонзорство за храна и додатоци во исхрана во програмите на радијата и телевизиите, особено во поглед на здравствените и нутритивни тврдења, за тврдењата за намалување на ризикот од болест и за измамите поврзани со храна.[…]

Извршен вонреден програмски надзор врз операторите Теленет Ком и Мултимедија Нетворк Л

image_pdfimage_print

Скопје, 14 април 2021г. – Со цел да се утврди дали операторите Теленет Ком од Тетово и Мултимедија Нетвор Л од Гостивар, ги реемитуваат програмските сервиси Dukagjini TV и 21 Plus кои беа регистрирани во Агенцијата […]

Изречени три мерки јавна опомена

image_pdfimage_print

Скопје, 14 април 2021 – Советот на Агенцијата на 10-та седница одржана на 12 април, врз основа на констатации од извршени надзори, изрече три мерки јавна опомена за ТВ Сител поради прекршување на правилата за заштита на малолетните лица, за ТВ Алфа заради емитување програма на српски јазик без да се обезбеди превод на македонски јазик и за издавачот Колор Медиа Плус заради неисполнување во целост на обврската за објава на импресум во изданието на печатениот медиум „Убавина и здравје“.[…]

Отворена јавна расправа за Нацрт-измена на Планот за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален мултиплекс на ОЈЕКМ

image_pdfimage_print

Скопје, 13 април 2021г. –  Советот на Агенцијата на 10-та седница одржана на 12 април, усвои Нацрт-измена на Планот за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите. По текстот за Нацрт-измената на Планот е отворена јавна расправа во траење од 30 дена.[…]

Редовен административен надзор врз 21 издавач на печатени медиуми

image_pdfimage_print

Скопје, 12 април 2021г. – Агенцијата спроведе редовен административен надзор врз 21 издавач на печатени медиуми со цел да констатира дали податоците за сопственичка структура се објавени во најмалку еден дневен весник најдоцна до 31 март 2021 година и дали исечокот од објавата е доставен до надлежното регулаторно тело во рок од 15 дена од денот на објавувањето[…]

Извршен вонреден програмски надзор врз операторите Теленет Ком и Мултимедија Нетворк Л

image_pdfimage_print

Скопје, 09 април 2021г. – Со цел да се утврди дали операторите Теленет Ком од Тетово и Мултимедија Нетвор Л од Гостивар, реемитуваат програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата, извршен е вонреден програмски надзор.[…]

Accessibility