image_pdfimage_print

Одржана работилница за обезбедување пристап до медиумите на лицата со попреченост

Скопје, 30 јануари 2020 година – Во рамки на втората фаза од проектот ЈУФРЕКС „Слобода на изразување и слобода на медиумите во Република Северна Македонија“, вчера се одржа работилница за радиодифузери и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање чија цел беше преку споделување искуства од европски и домашните практики, […]

Изречени мерки/радиодифузери

Подолу наведените извештаи се од спроведени надзори во последниов тековен месец. Сите досегашни извештаи се наоѓаат во полето Мерки / Надзори на горното мени на … […]

Родот и медиумите

Согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите од 2012 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, изготвува годишни анализи на третманот што … […]

Одговор и исправка

Со цел да се појасни начинот и условите за остварување на правото на одговор и исправка од страна на физичките или правните лица, коишто сметаат дека … […]Accessibility

Accessibility