Изречени мерки/радиодифузери

Подолу наведените извештаи се од спроведени надзори во последниов тековен месец. Сите досегашни извештаи се наоѓаат во полето Мерки / Надзори на горното мени на … […]

Одговор и исправка

Со цел да се појасни начинот и условите за остварување на правото на одговор и исправка од страна на физичките или правните лица, коишто сметаат дека … […]Accessibility

Accessibility