Изречени мерки/радиодифузери

Подолу наведените извештаи се од спроведени надзори во последниов тековен месец. Сите досегашни извештаи се наоѓаат во полето Мерки / Надзори на горното мени на веб страницата.

Изречени мерки за месец мај 2017 година:

ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица


Сите изречени мерки и извештаи од спроведени надзори на радијата и телевизиите, можете да ги најдете на следните линкови:

– Изречени мерки и извештаи за телевизии

–  Изречени мерки и извештаи за радијаAccessibility

Accessibility