image_pdfimage_print

Punëtori e mbajtur për sigurimin e qasjes në media për personat me pengesa të shqisave

 Shkup, 30 janar 2020 – Në kuadër të të fazës së dytë të projetktit JUFREKS “Liria e shprehjes dhe liria mediave në Republikën e Mqedonisë së Veriut“ dje u mbajtë një punëtori për transmetuesit dhe ofruesit e shërbimeve të mediave audiovizuale të kërkuara, qëllimi i sëcilës ishte shkëmbimi i përvoajve nga praktikat evropiane dhe vendase, dhe të pregaditet një dokument i përbashkët vetërregullues i cili do të mundësojë qasje më të madhe për mediat për persona me pengesa në shqisa[…]

Pergjigje dhe korigjim

Me qëllim që të qartësohet mënyra dhe kushtet për realizimin e së drejtës për përgjigje dhe korrigjim nga ana e personave fizik dhe juridik, që … […]

Masa të shqiptuara/radiodifuzerët

Raportet e theksuara më poshtë janë nga mbikëqyrjet e realizuara në muajin e fundit. Të gjithë raportet e deritanishëm gjenden në fushën  Masat/Mbikqyrjet, në menynë … […]Accessibility

Accessibility