Завршени расправи во 2014 година

Јавна расправа за Нацрт-програмата за работа на Агенцијата за 2015 година, заедно со Финансискиот план за 2015г. Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги на … […]

Завршени расправи

Завршени расправи во 2023 година   Завршени расправи во 2022 година   Завршени расправи во 2020 година   Завршени расправи во 2018 година   Завршени расправи во 2017 година … […]

Програма за работа

Скопје, 19.11.2014г. Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги на 18-та седница одржана на 19.11.2014 ја усвои Нацрт-програмата за работа на Агенцијата за аудио и … […]Accessibility

Accessibility