image_pdfimage_print

Завршени расправи во 2019

Завршени јавна расправа за текстовите на Нацрт-програмата за работа на Агенцијата и Нацрт-годишните планови за вршење административен надзор и програмски надзор за 2020 година   Агенцијата … […]

Завршени расправи во 2014 година

Јавна расправа за Нацрт-програмата за работа на Агенцијата за 2015 година, заедно со Финансискиот план за 2015г. Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги на … […]

Расправи во тек

Отворена јавна расправа за текстовите на Нацрт-програмата за работа на Агенцијата и Нацрт-годишните планови за вршење административен надзор и програмски надзор за 2022 година Скопје, … […]

Програма за работа

Скопје, 19.11.2014г. Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги на 18-та седница одржана на 19.11.2014 ја усвои Нацрт-програмата за работа на Агенцијата за аудио и … […]Accessibility

Accessibility