Diskutime të mbyllura

Diskutime të mbyllura në vitin 2017 Diskutime të mbyllura në vitin 2016 Diskutime të mbyllura në vitin 2015 Diskutime të mbyllura në vitin 2014    … […]

Programi për punë

Agjencia për shërbmie mediatike audio dhe audiovizuele në seancën nr. 5 e mbajtur me datë 29.01.2014 e miratoi Draft – programin për punën e Agjencisë … […]Accessibility

Accessibility