Свод Мастер

2024 година Извештај од спроведен надзор Пренесување на кинематографски дела и заштита на малолетните лица Редовен програмски надзор Свод Мастер –  (член 49 и член 50 … […]

Регистар на АВМУ по барање

Насоки за идентификација на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање за 2017 година   Преземи регистар на даватели на АВМУ по барање (ажурирано на … […]

Даватели на АВМУ по барање

Видео по барање (или согласно законот, аудиовизуелна медиумска услуга по барање) е услуга со која му се овозможува на корисникот тој самиот да избере кои … […]Accessibility

Accessibility