image_pdfimage_print

Македонско Ехо

2021 година Извештај од спроведен надзор Импресум Редовен административен надзор Македонско ехо – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2021 Вонреден административен надзор … […]

КЛИКЕР МАРКЕТИНГ

2021 година Извештаи од извршени надзори Импресум Редовен административен надзор In Store  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021 2020 година Извештаи од … […]

Двомесечен весник „Бахче“

2021 година Извештаи од извршени надзори Импресум Редовен административен надзор Бахче  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021 2020 година Извештаи од … […]

Магазин „Мини Либи“

2020 година Извештаи од извршени надзори Обврски за објава на сопственичка структура, Импресум Редовен административен надзор Мини Либи (член 15 став 2 од Законот за … […]

Магазин „Порта 3“

2021 година Извештаи од извршени надзори Импресум Редовен административен надзор Порта 3 (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021 Редовен административен надзор Порта 3 … […]

Печатени медиуми

Во Регистарот на издавачи на печатени медиуми, евидентирани се 22 субјекти. Надлежностите на Агенцијата во однос на печатените медиуми се ограничени на надзор врз следниве … […]

Весник „Мој дом“

2017 година Извештај од спроведен надзор: Јавност во работата на издавачите на медиуми – Редовен административен надзор Мој дом (член 15 став 2 од Законот … […]

Весник „Спорт бокс“

2015 година Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена  Заштита на изворот на информации  – Контролен административен надзорСпорт бокс (член 12 став 1 од Законот за медиуми) … […]

Весник „Теа кидс“

2016 година Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена Импресум  – Контролен административен надзор Теа кидс (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.09.2016 – … […]Accessibility

Accessibility