„Хроно готвач“

2018 година Извештаи од извршени надзори Импресум Редовен административен надзор Хроно готвач  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018 Редовен административен надзор Хроно готвач  (член 14 … […]

„Спорт ком.мк“

2018 година Извештаи од извршени надзори Импресум Редовен административен надзор Спорт ком.мк  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018 Редовен административен надзор Спорт ком.мк  (член 14 … […]

Home Style

2020 година Извештаи од извршени надзори Обврски за објава на сопственичка структура Редовен административен надзор Home Style (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020 … […]

Торти и колачи

2018 година Извештаи од извршени надзори Обврски за објава на сопственичка структура Редовен административен надзор Торти и колачи (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – … […]

Заман Шќип

2018 година Извештаи од извршени надзори Обврски за објава на сопственичка структура Редовен административен надзор Заман Шќип  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018 … […]

Лековити билки

2018 година Извештаи од извршени надзори Импресум Редовен административен надзор Лековите билки  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018 Редовен административен надзор Лековити билки  (член 14 … […]

Двомесечен весник „Бахче“

2021 година Извештаи од извршени надзори Импресум Редовен административен надзор Бахче  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021 2020 година Извештаи од извршени надзори … […]

Магазин „Мини Либи“

2017 година Извештаи од спроведени надзори: Импресум – Редовен административен надзор (член 14 став 1 од Законот медиуми) – 27.06.2017 Изречени мерки: Импресум – Член … […]

Магазин „Порта 3“

2021 година Извештаи од извршени надзори Импресум Редовен административен надзор Порта 3 (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021 Редовен административен надзор Порта 3 (член 14 … […]Accessibility

Accessibility