image_pdfimage_print

Прегледи на прекршочни постапки

Прекршочни постапки согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми Преглед со постапки за порамнување/прекршочни постапки за 2018/2019 година може да се преземе на … […]

Преглед на прекршочни постапки

Прегледот на постапки за порамнување/прекршочни постапки против Оператори на јавна електронска комуникациска мрежа за 2022 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на … […]Accessibility

Accessibility