Редовен и контролен програмски надзор врз 5 телевизии

Скопје, 31.07.2019 – Врз телевизиите ТВ Дибра, ТВ Морис и ТВ Нова, Агенцијата изврши редовен програмски надзор за обврските за заштита на малолетната публика, правилата за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, правилата при обезбедување на квизови  и емитување игри на среќа.[…]

Редовен административен надзор врз ТВ Морис, ТВ Нова и ТВ Дибра

Скопје, 31.07.2019 – Агенцијата изврши редовен административен надзор врз ТВ Морис, ТВ Нова и ТВ Дибра, за обврските за објавување импресум, информации достапни за корисниците и идентификација на радиодифузер[…]

Контролен административен надзор врз 10 радиодифузери

Скопје, 31.07.2019г. – Агенцијата изврши контролен административен надзор врз радиото БИ-КИ-АЛ Еко Радио, Хит Радио, Радио Капитол ФМ, Радио 106, Радио Албана Плус, Радио Кочани ФМ, Радио Лав, ТВ Топестрада и ТВ Гурра[…]

Вонреден програмски надзор врз операторите КАНАЛ 16 и ВИВА НЕТ

Скопје, 26.07.2019г. – Врз операторите КАНАЛ 16 од Ресен и ВИВА НЕТ од Берово извршен е вонреден програмски надзор за почитувањето на обврските за регистрација на програмски сервиси и титлување на програмските сервиси кои операторите ги реемитуваат[…]

Вонреден административен надзор врз магазините Либи и Мини Либи

Скопје, 25.07.2019г. –  За почитувањето на обврските за објавување импресум, врз Друштвото за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА од Скопје, издавач на магазините „Либи“ и „Мини Либи“ на албански јазик, Агенцијата изврши вонреден административен надзор[…]

Редовен административен надзор врз сите 120 радиодифузери коишто емитуваат ТВ или радио програма

Скопје, 25.07.2019 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен административен надзор врз сите 120 радиодифузери коишто емитуваат телевизиска или радио програма[…]

Извршен административен надзор врз ТВ 24 Вести, ТВ М, ТВ МТМ, ТВ Стар и ТВ Студио Тера

Скопје, 18.07.2019 – Агенцијата спроведе редовен административен надзор врз ТВ 24 Вести, ТВ М, ТВ МТМ, ТВ Стар и ТВ Студио Тера, за обврските за објава на импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузерот[…]

Извршен контролен програмски надзор врз операторот СПАЈДЕР-НЕТ

Скопје, 18.07.2019г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролен програмски надзор врз операторот СПАЈДЕР-НЕТ од Гевгелија, за да се утврди дали операторот постапил по мерката јавна опомена упатена заради реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата, согласно член 141 од ЗААВМУ[…]Accessibility

Accessibility