image_pdfimage_print

Rregulla të reja të çmimoreve për reklamim të paguar politik

Shkpu, 17 shtator 2021 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele i informon radiodifuzerët që me sjelljen e ndyshimeve të reja dhe plotësimin e Kodit zgjedhor (Gazeta zyrtare nr.215 nga 16.09.2021) përcaktohet mënyrë e re të listave të çmimeve për emetimin reklamimit të paguar politik (PPP) i cili do të aplikohet dhe për Zgjedhjet lokale 2021, për shkak të të cilave është paraparë afati shtesë për dorëzimin e listave të çmimeve[…]

Rregullore mbi obligimet për transmetimin e veprave muzikore audiovizuele maqedonase

Shkup, 29 korrik 2021 –Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele përgatiti tekst të pastruar për Rregulloren mbi obligimet për transmetimin e veprave audiovizuele maqedonase dhe muzikë. Tektsi i pastruar i kësaj Rregulloreje përfshin Ligjin e miratuar më parë mbi detyrimet e transmetimit të muzikës popullore, muzikës, dokumentarit dhe programit të transmetuar dhe Rregullores për ndryshim dhe plotësim[…]

Njoftim për hapjen publike të aplikimit për pjesëmarrje në konkursin publik

Shkup, 23 korrik 2021г. –Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,në seancën e 11-të mbajtur me 21.04.2021, solli Vendim për shpalljen e konkursit publik për ndarjen e licencave për radiotransmetim të shërbimit programor  në nivel lokal, në rajonin e komunës së Novo Sello UP1 nr.08-233 nga 22.04.2021 (shpallur me 23.04.2021 në” Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”,nr.90/21)[…]

Është shpallur konkursi publik për dhënien e licencës për treansmetim të radios të servisit rogramor në nivelin lokal – Komuna Novo Sellë

Shkup, 28.04.2021г. – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive shpall konkurs publik për dhënien e licencës për transmetim të radios të servisit programor për një institucion transmetimi jofitimprurës të destinuar për popullatën studentore, në gjuhën shqipe dhe maqedonase, në nivel lokal në komunën e Novë Sellës, i cili do të transmetohet përmes radiofrekuencës e përcaktuar nga AEK në 107.4MHz[…]

Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive

Shkup, 15.01.2021 – Për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele u përpunua Raport vjetor për të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive në vitin 2020 dhe raport i veçantë për tremujorin e katërt për vitin 2020[…]

U MBAJT TAKIMI I FUNDIT PUBLIK I ASHMA-së PËR VITIN 2020

Shkup, 25 dhjetor 2020 – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele sot mbajti takimin e fundit publik, i cili për shkak të situatës aktuale me virusin korona, u realizua përmes një lidhje me video konferencë. Në takim, drejtori i Agjencisë, Dr. Zoran Trajçevski, bëri një përmbledhje të aktiviteteve të zbatuara në përputhje me Programin Vjetor të Punës në tre muajt e fundit[…]Accessibility

Accessibility