Mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore ndaj 24 Vesti

Shkup, 28.12.2018. Pas një kallëzimi të pranuar, Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore  ndaj TV 24 Vesti, në lidhje me respektimin e obligimeve për emetimin e programit në gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik, kurse në rastet kur programi është i dedikuar për bashkësinë që nuk është shumicë, në gjuhën dhe alfabetin e asaj bashkësie[…]

Lajmërim për takim në lidhje me tekstin e punës për Strategjisë për zhvillimin e veprimtarisë audio dhe audiovizuele nga viti 2019 deri në 2023 – 25.12.2018

Shkup, 24.12.2018. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele më datë 25 dhjetor 2018 (e martë), në ora 12:00, organizon takim në të cilin do të shqyrtohet teksti i punës së Strategjisë për trupin rregullues për zhvillimin e veprimtarisë audio dhe audiovizuele për periudhën nga viti 2019 deri më 2023 Takimi do të realizohet në hapësirat e Agjencisë, salla e konferencave – kati i dytë.[…]Accessibility

Accessibility