image_pdfimage_print

Хроника 44-та седница

Скопје, 06.12.2022 – Советот на Агенцијата, на 44-та седница врз основа на констатации од редовен програмски и административни надзор, изрече три мерки за јавна опомена … […]

Седница бр.44 – 05.12.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 44-та седница ја одржa на 05.12.2022 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот, преку видео конференциска врска. Д … […]

Хроника од 43-та седница

Скопје, 29.11.2022 – Советот на Агенцијата, на вчерашната седница врз основа на констатации од редовен програмски и административни надзор, изрече шест мерки за јавна опомена: … […]

Седница бр.43 – 28.11.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 43-та седница ја одржа на 28.11.2022 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот, преку видео конференциска врска.   … […]

Хроника од 42-та седница

Скопје, 18.11.2022 – Советот на Агенцијата донесе Нацрт-годишни планови за вршење програмски и административен надзор за 2023 година и Нацрт-програма за работа на Агенцијата за … […]

Одлуки/акти од 42-та седница од 18.11.2022

Заклучок за поведување прекршочна постапка за Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации – Скопје Решение за преземање мерка – јавна опомена на ТВ ЗДРАВКИН … […]Accessibility

Accessibility