Oдлуки/акти од седница бр.7 од 28.02.2024

Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2023 година на АВМУ Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за ради оемитување на … […]

Хроника од 7-та седница

Скопје, 28.02.2024 – На денешната седница Советот на Агенцијата го прифати Извештајот и донесе Одлука за усвојување на годишната сметка на Агенција за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.7 – 28.02.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та седница ја одржа на 28.02.2024 година (среда) со почеток во 13:30 часот. Д Н Е В Е … […]

Oдлуки/акти од седница бр.6 од 19.02.2024

 Решение за изрекување мерка јавна опомена на ДПТУ ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО експорт-импорт Тетово за прекршување на член 141 од ЗААВМУ Решение за мерка јавна опомена … […]

Хроника од 6та седница

Скопје, 21.02.2024 – На 6та седница одржана на 19.02.2024г., поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од ЗААВМУ, односно неплаќање на годишниот надоместок … […]

Седница бр.6 – 19.02.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 6-та седница ја одржа на 19.02.2024 година (понеделник) со почеток во 14:00 часот преку видео конференциска врска. Д … […]Accessibility

Accessibility