image_pdfimage_print

Одлуки/акти од 35-та седница од 29.11.2021

 Одлука за доделување финансиска помош-донација за настраданите македонски државјани во Република Бугарија  Одлука за зголемување на Финансиски план на АВМУ за 2021 година  Заклучок за … […]

Хроника од 35-та седница

Скопје, 29.11.2021 – Советот на Агенцијата на 35-та седница донесе Одлука со која се одобри зголемување на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.35 – 29.11.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 35-та седница ја закажа за 29.11.2021 година (понеделник), со почеток во 12:00 часот, која ќе се одржи преку … […]

Одлуки/акти од 34-та седница од 26.11.2021

 Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ  Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на … […]

Хроника од 34-та седница

Скопје, 26.11.2021 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе две Одлуки за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ … […]

Седница бр.34 – 26.11.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 34-та седница ја закажа за 26.11.2021 година (петок), со почеток во 14:10 часот, која ќе се одржи преку … […]

Јавна седница бр.4 – 26.11.2021

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги четвртата Јавна седница ја закажа за 26.11.2021 година (петок), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи … […]Accessibility

Accessibility