Oдлуки/акти од седница бр.26 од 12.06.2024

Упатство за изменување и дополнување на Упатството за примена на одредбите за пласирање прозиводи Правилник за пристапност до медиумските услуги Нацрт-правилник за изменување и дополнување … […]

Хроника од 26-та седница

Скопје 12.06.2024г. – На 26та седница, Советот на Агенцијата ги усвои Упатството за примена на одредбите за пласирање на производи и Правилникот за пристапност до … […]

Седница бр.26 – 12.06.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 26-та седница ја одржa на 12.06.2024 година (среда), со почеток во 14:05 часот, во просториите на Агенцијата. Д … […]

Јавна седница бр.7 – 12.06.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та јавна седница ја одржa на 12.06.2024 година (среда) со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В … […]

Oдлуки/акти од седница бр.25 од 31.05.2024

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ ШЕЊА ДООЕЛ од Скопје Решение за запирање на покрената … […]

Хроника од 25-та седница

Скопје 31.05.2024г. – На 25-та седница, Советот на Агенцијата донесе две Решенија за запирање на покренати постапки за одземање на дозволата за радио емитување на … […]

Седница бр.25 – 31.05.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја одржа на 31.05.2024 година (петок) со почеток во 12:00 часот, преку видео конференциска врска. Д … […]Accessibility

Accessibility