Seanca publike nr.09 – 12.12.2023

RENDI I DITËS Arsyetim nga SHTR KTV SHPKNJP Kavadar, në lidhje me procedurën për fshirjen nga regjistri i transmetuesve. Të ndryshme.

Seanca nr.39 – 12.12.2023

RENDI I DITËS Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 8-të publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 23.11.2023. Miratimi … […]

Seanca publike nr. 08 – 23.11.2023

RENDI I DITËS Arsyetim nga SHTR ТV K&М КISS&МЕNADA SHPKNJP Tetovë, në lidhje me procedurën për fshirjen nga regjistri i transmetuesve. Arsyetim nga SHTR TV … […]

Seanca nr.38 – 23.11.2023

RENDI I DITËS Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 37-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 16.11.2023. Propozim për … […]

Seanca nr.37 – 16.11.2023

RENDI I DITËS Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 36-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 10.11.2023. Propozim për … […]

Seanca nr.36 – 10.11.2023

RENDI I DITËS Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 35-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 6.11.2023. Draft-plani vjetor … […]

Seanca nr.35 – 06.11.2023

RENDI I DITËS Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 34 (tridhjetë e katërt) e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më … […]

Seanca nr.34 – 26.10.2023

RENDI I DITËS Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhidimi i parë i seancës së 32-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur … […]

Seanca nr.33 – 16.10.2023

RENDI I DITËS Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 31-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur … […]

Seanca nr.32 – 09.10.2023

RENDI I DITËS Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 31-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 27.9.2023. Propozim-Vendim për … […]Accessibility

Accessibility