Vendime/akte nga seanca nr.21-10.05.2024

Aktvendim për ndërmarrje të masës – paralajmërim publik kundër operatorit të rrjetit publik të komunikimit elektronik, Shoqëria për tregti dhe shërbime TOTAL TV SHPK Shkup,

Vendime/akte nga seanca nr.19 – 25.04.2024

KONKLUZION për inicimin e  procedurës për kundërvajtje para gjykatës kompetenteSHTR „KLAN MAQEDONI“ SHPKNJP EKSPORT-IMPORT – SARAJ, SHKUP  neni 76-b paragrafi (3) dhe në lidhje me … […]

Vendime/akte nga seanca nr.18 – 23.04.2024

KONKLUZION – incim procedurë për kundërvajtje para gjykatës kompetente kundër  SHTR „KLAN MAQEDONI“ SHPKNJP EKSPORT-IMPORT – SARAJ, SHKUP  neni 75 paragrafi (1), dhe në lidhje … […]Accessibility

Accessibility