Седница бр.17 од 24.09.2010

17та седница на СРД се одржа на 24 септември, 2010 година (петок), со почеток во 11:00 часот со следниот дневен ред и записник.

Седница бр.16 од 21.09.2010

16та седница на СРД се одржа на  21 Септември, 2010 година (вторник), со почеток во 10:00 часот со следниот дневен ред и записник.

Седница бр.15 од 11.08.2010

15та седница на СРД се одржа на 11 Август, 2010 година (среда), во 10:00 часот со следниот дневен ред и записник.

Седница бр.14 од 14.07.2010

14та седница на СРД се одржа на 14 Јули, 2010 година (среда), во 14:00 часот со следниот дневен ред и записник.

Седница бр.13 од 14.07.2010

13та седница на СРД се одржа на 14 Јули, 2010 година (среда), во 10:00 часот со следниот дневен ред. За оваа седница, се усвои следниот … […]

Јавна седница бр. 12 од 24.06.2010

12та јавна седница на СРД се одржa на 24 јуни 2010 година со почеток во 12:00 часот со следниот дневен ред. За оваа седница, усвоен … […]

Седница бр. 11 од 11.06.2010

11-та седница на Советот за радиодифузија се одржа на 11 јуни во 10:00 часот со следниот дневен ред и записник.

Седница бр.10 од 27.05.2010

10та седница на СРД се одржа на 26 мај, 2010 година (среда), во 10:00 часот со следниот дневен ред. Записник од седницата.

Седница бр.9 од 26.05.2010

  9та седница на СРД  се одржа на 26 мај, 2010 година (среда), во 09.45 часот со следниот дневен ред.  Записник од седницата.

Седница бр. 7 и 8 од 19.04.2010

7та седница на СРД се одржаа на 19 април, 2010 година (понеделник), во 12 часот со следниот дневен ред. Записник од 7та седница.   8та … […]Accessibility

Accessibility