Седница бр. 21 од 27.12.2011

21та јавна седница на СРД  се одржa на 27 декември 2011 година (вторник) во 10:00 часот, со следниот дневен ред и записник.

Седница бр.20 од 20.12.2011

  19-та седница на СРД  ќе се одржи на 28.11.2011 (понеделник), со почеток во 13:00 часот со следниот дневен ред.     20-та седница на … […]

Седница бр.19 од 28.11.2011

19-та седница на СРД  ќе се одржи на 28.11.2011 (понеделник), со почеток во 13:00 часот со следниот дневен ред и записник.

Седница бр.18 од 18.10.2011

18-та седница на СРД  се одржa на 18.10.2011 (вторник), со почеток во 10:00 часот со следниот дневен ред и записник.    

Седница бр.16 од 15.09.2011

16-та седница на СРД  се одржа на 15.09.2011 (четврток), со почеток во 11:00 часот со следниот дневен ред и записник.

Седница бр. 15 од 12.09.2011

15-та седница на СРД ќе се одржи на 12.09.2011 (понеделник), со почеток во 14:30 часот со следниот дневен ред и записник.

Седница бр. 14 од 18.08.2011

14-та седница на СРД се одржа на 18.08.2011 (четврток), со почеток во 10:00 часот со следниот дневен ред и записник.

Седница бр. 13 од 22.07.2011

13-та седница на СРД се одржa на 22.07.2011 (петок), со почеток во 13:00 часот со следниот дневен ред и записник.Accessibility

Accessibility