Kronikë nga Mbledhja e 21-të e KRD

SHKUP, 27.12.2011 – Në Mbledhjen e 21-të KRD shqyrtoi informatën në lidhje me respektimin e obligimit që televizionet satelitore të emetojnë përmes satelitit si emetim … […]

Mbledhja nr. 21 më 27.12.2011

Mbledhja e 21-të e KRD do të mbahet më 27 dhjetor 2011 (e martë), në orën 10:00, me këtë rend dite dhe këtë procesverbal (në … […]

Mbledhja nr. 20 dt. 20.12.2011

Mbledhja e 20-të e KRD do të mbahet më 20.12.2011 (e martë) dhe fillon në orën 13:00.Rendi i ditës i Mbledhjes 20 në 2011 (PDF, … […]

Mbledhja nr. 19 më 28.11.2011

Mbledhja e 19-të e KRD do të mbahet më 28.11.2011, fillon në orën 13:00 dhe ka këtë rend dite (në gjuhën maqedonase) dhe këtë procesverbal … […]

Mbledhja nr. 18 më 18.10.2011

Mbledhja e 18-të e KRD do të mbahet më 18.10.2011 (e martë), fillon në orën 10:00 dhe është me këtë rend dite (në gjuhën maqedonase) … […]

Mbledhja nr. 16 më 15.9.2011

Mbledhja e 16-të e KRD do të mbahet më 15.9.2011 (e enjte), fillon në orën 11:00 dhe ka këtë rend dite dhe këtë procesverbal (në … […]Accessibility

Accessibility