image_pdfimage_print

Седница бр. 9 од 12.02.2013

9-та седница на Советот за радиодифузија од 12.02.2013 година (вторник), со почеток во 10,00 часот                                                                 Д н е в е н  р е д … […]

Седница бр.8 од 06.02.2013

8-та седница на Советот за радиодифузија од 06.02.2013 година (среда), со почеток во 10,00 часот.   Д н е в е н   р е д … […]

Седница бр.7 од 01.02.2013

  7-та седница на Советот за радиодифузија од 01.02.2013 година (петок), со почеток во 10,00 часот.                                                     Д н е в е н   р е … […]

Седница бр.6 од 29.01.2013

6-та седница на Советот за радиодифузија од 29.01.2013 година (вторник), со почеток во 10,00 часот.                                                                 Д н е в е н р е д … […]

Седница бр. 5 од 25.01.2013

5-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 25.01.2013 година (петок), со почеток во 10,00 часот.                                                                     Д н е в е н   р … […]

Седница бр. 4 од 22.01.2013

4-та седница на Советот за радиодифузија од 22.01.2013 година (вторник), со почеток во 12,00 часот     Д н е в е н р е … […]

Седница бр. 3 од 17.01.2013

3-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 17.01.2013 година (четврток), со почеток во 11,00 часот.                                                           Д н е в е н   … […]

Седница бр. 2 од 09.01.2013

2-та седница на Советот за радиодифузија од 09.01.2013 ( среда) со почеток во 11:00 часот   Дневен ред   1.Усвојување на Записникот од 59-та седница … […]

Седница бр.1 од 04.01.2013

1-ватa седница на Советот за радиодифузија од 04.01.2013 година ( петок) со почеток во 11:00 часот                                                                             Дневен ред 1.Усвојување на Записникот од 58-та седница одржана … […]Accessibility

Accessibility