Седница бр. 69 од 30.12.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 69-та седница за 30.12.2013 година (понеделник), со почеток во 12 часот. Советот за радиодифузија ја закажува 69-та седница за 30.12.2013 … […]

Седница бр. 68 од 27.12.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 68-та седница за 27.12.2013 година (петок), со почеток во 12 часот.  Советот за радиодифузија ја закажува 68-та седница за 27.12.2013 … […]

Седница бр. 67 од 25.12.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 67-та седница за 25.12.2013 година (среда), со почеток во 11 часот. Советот за радиодифузија ја закажува 67-та седница за 25.12.2013 … […]

Седница бр. 66 од 24.12.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 66-та седница за 24.12.2013 година (вторник), со почеток во 11,00 часот… Советот за радиодифузија ја закажува 66-та седница за 24.12.2013 … […]

Седница бр. 65 од 18.12.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 65-та седница за 18.12.2013 година (среда) со почеток во 10,00 часот… Советот за радиодифузија ја закажува 65-та седница за 18.12.2013 … […]

Седница бр. 64 од 13.12.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 64-та седница за 13.12.2013 година (петок) со почеток во 11,00 часот Советот за радиодифузија ја закажува 64-та седница за 13.12.2013 … […]

Седница бр. 63 од 10.12.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 63-та седница за 10.12.2013 година (вторник) со почеток во 11,00 часот… Советот за радиодифузија ја закажува 63-та седница за 10.12.2013 … […]

Седница бр. 62 од 06.12.2013

 Советот за радиодифузија ја закажува 62-та седница за 06.12.2013 година (петок), со почеток во 10 часот… Советот за радиодифузија ја закажува 62-та седница за 06.12.2013 … […]

Седница бр.61 од 29.11.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 61-та седница за 29.11.2013 година (петок), со почеток во 11:00 часот… Советот за радиодифузија ја закажува 61-та седница за 29.11.2013 … […]

Седница бр.60 од 22.11.2013

Советот за радиодифузија на РМ ја закажува 60-та седница за 22.11.2013 година (петок), со почеток во 10,00 часот… Советот за радиодифузија на РМ ја закажува … […]Accessibility

Accessibility