Kronikë nga seanca nr. 69-të e KRD-ës

SHKUP,30.12.2013- Këshilli i radiodifuzionit në seancën e sotme i shqyrtoi raportet nga monitorimi i serviseve programore të TV Menada- Tetovë, emetuar me datë 12 dhjetor … […]

Kronikë nga seanca nr. 68-të e KRD-ës

SHKUP, 27.12.2013- Këshilli i radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme miratoi Informacionin për fillimin e procesit të implementimit për futjen e sistemit të menaxhimit të … […]

Kronikë nga seanca nr. 66-të e KRD-ës

SHKUP, 24.12.2013– Këshilli i radiodifuzionit KRD në seancën e sotme e miratoi Planin financiar të Këshilli të radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2014 … […]

Kronikë nga seanca nr. 65 e KRD-ës

SHKUP, 18.12.2013 – Këshilli i radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme e miratoi Draft plani financiar i Këshillit të radiodifuzionit i Republikës së Maqedonisë për … […]

Kronikë nga seanca nr. 65 e KRD-ës

SHKUP, 18.12.2013 – Këshilli i radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme e miratoi Draft plani financiar i Këshillit të radiodifuzionit i Republikës së Maqedonisë për … […]

Kronikë nga seanca nr. 64 e KRD-ës

SHKUP, 13.12.2013– Këshilli i radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme e miratoi Rebalancin e planit financiar të Këshillit të radiodifuzionit për vitin 2013, me qëllim … […]

Kronikë nga seanca nr. 63 e KRD-ës

SHKUP, 10.12.2013- Këshilli i radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme i shqyrtoi raportet nga monitorimi i serviseve programore TV VTV Valandovë, emetuar me datë 31 … […]

Kronikë nga seanca nr. 62 e KRD-ës

SHKUP, 06.12.2013- Këshilli i radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme konludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për paketat e regjistruara programore: -Shoqërisë për … […]

Kronika nga seanca nr. 61 e KRD-ës

SHKUP, 28.11.2013- Këshilli i radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme i shqyrtoi raportet nga monitorimi i serviseve programore Kanal TRE Dibër emetuar me datë 24 … […]Accessibility

Accessibility