Седница бр. 15 од 28.10.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 15-та седница ја закажува за 28.10.2014 (вторник), со почеток во 13:00 часот. Д н е в е н … […]

Седница бр.14 од 17.10.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 14-та седница ја закажува за 17.10.2014 година (петок), со почеток во 14:00 часот  Д н е в е … […]

Седница бр.13 од 14.10.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 13-та седница ја закажува за 14.10.2014 година со почеток во 14:00 часот.  Д н е в е н  … […]

Седница бр. 12 од 07.10.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 12-та седница ја закажува за 07.10.2014 (вторник), со почеток во 15:00 часот. Д н е в е н … […]

Седница бр. 11 од 24.09.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 11-та седница ја закажува за 24.09.2014 година (среда), со почеток во 9:30 часот.  Д н е в е … […]

Седница бр. 10 од 18.09.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 10-та седница ја закажува за 18.09.2014 година (четврток), со почеток во 14:00 часот. Д н е в е … […]

Седница бр. 9 од 12.09.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 9-та седница ја закажува за 12.09.2014 година (петок), со почеток во 14:00 часот. Д н е в е н … […]

Седница бр. 8 од 05.09.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 8-та седница ја закажува за 05.09.2014 година (петок), со почеток во 14:00 часот. Д н е в е н … […]

Седница бр.7 од 27.08.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та седница ја закажува за 27.08.2014 година (среда), со почеток во 12:00 часот…  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр. 6 од 21.08.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 6-та седница ја закажува за 21.08.2014 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.  Д н е в е … […]Accessibility

Accessibility