Седница бр.31 – 08.10.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 31-та седница ја закажува за 08.10.2015 година (четврток), со почеток во 12:00 часот…  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр. 30 – 30.09.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 30-та седница ја закажува за 30.09.2015 година (среда), со почеток во 14:00 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр. 29 – 17.09.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 29-та седница ја закажува за 17.09.2015 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр. 28 – 10.09.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 28-та седница на Советот на Агенцијата ја закажува за 10.09.2015 година (четврток), со почеток во 16:00 часот. Агенцијата … […]

Седница бр. 27 – 02.09.2015

Скопје, 01.09.2015г. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 27-та седница на Советот на Агенцијата, ја закажува за 02.09.2015г. во 14:00 часот, со следниот… Скопје, … […]

Седница бр. 26 – 26.08.2015г.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  ја закажува 26-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 26.08.2015 (среда), со … […]

Седница бр. 25 – 20.08.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја закажува за 20.08.2015 (четврток) со почеток во 14:00 часот. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги … […]

Седница бр. 24 – 30.07.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 24-та седница ја закажува за 30.07.2015 (четврток) со почеток во 12:00 часот.  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски … […]

Седница бр. 23 – 06.07.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 23-та седница ја закажува за 06.07.2015 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр. 22 – 25.06.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22-та седница ја закажува за 25.06.2015 (четврток) со почеток во 14:00 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги … […]Accessibility

Accessibility