Седница бр.42 – 29.12.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 42-та седница ја закажува за 29.12.2015 година (вторник), со почеток во 14:00 часот…  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.41 – 25.12.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 41-та седница ја закажува за 25.12.2015 година (петок), со почеток во 13:00 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.40 – 18.12.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 40-та седница ја закажува за 18.12.2015 година (петок), со почеток во 14:00 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.39 – 11.12.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 39-та седница ја закажува за 11.12.2015 година (петок), со почеток во 14:00 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.38 – 01.12.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 38-та седница ја закажува за 01.12.2015 година (вторник), со почеток во 15:30 часот…  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.37- 24.11.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 37-та седница ја закажува за 24.11.2015 година (вторник), со почеток во 15:30 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.36 – 16.11.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 36-та седница ја закажува за 16.11.2015 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.35 – 11.11.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 35-та седница ја закажува за 11.11.2015 година (среда), со почеток во 15:30 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.34 – 06.11.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 34-та седница ја закажува за 06.11.2015 година (петок), со почеток во 12:00 часот…  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.32 – 16.10.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 32-та седница ја закажува за 16.10.2015 година (петок), со почеток во 12:00 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]Accessibility

Accessibility