image_pdfimage_print

Седница бр.41 – 29.12.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 41-та седница ја закажува за 29.12.2016 година (четврток), со почеток во 14:00 часот…  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.40 – 22.12.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 40-та седница ја закажува за 22.12.2016 година (четврток), со почеток во 13:00 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.39 – 01.12.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 39-та седница ја закажува за 01.12.2016 година (четврток), со почеток во 12:00 часот…  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.37 – 08.11.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 37-та седница ја закажува за 08.11.2016 година (вторник), со почеток во 15:00 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.36 – 28.10.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 36-та седница ја закажува за 28.10.2016 година (петок), со почеток во 12:00 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.35 – 21.10.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 35-та седница ја закажува за 21.10.2016 година (петок), со почеток во 12:00 часот…  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.38 – 15.11.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 38-та седница ја закажува за 15.11.2016 година (вторник), со почеток во 14:00 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.34 – 07.10.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 34-та седница ја закажува за 07.10.2016 година (петок), со почеток во 13:00 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.33 – 23.09.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 33-та седница ја закажува за 23.09.2016 година (петок), со почеток во 14:30 часот…  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.32 – 13.09.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 32-та седница ја закажува за 13.09.2016 година (вторник), со почеток во 14:00 часот…  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]Accessibility

Accessibility