Седница бр.48 – 26.12.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 48-та седница ја закажува за 26.12.2018 година (среда), со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.47 – 20.12.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 47-та седница ја закажува за 20.12.2018 година (четврток), со почеток во 15:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.46 – 12.12.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 46-та седница ја закажува за 12.12.2018 година (среда), со почеток во 14:30 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.45 – 23.11.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 45-та седница ја закажува за 23.11.2018 година (петок), со почеток во 12:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.44 – 16.11.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 44-та седница ја закажува за 16.11.2018 година (петок), со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.43 – 31.10.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 43-та седница ја закажува за 31.10.2018 година (среда), со почеток во 15:00 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.42 – 17.10.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 42-та седница ја закажува за 17.10.2018 година (среда), со почеток во 11:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.41 – 08.10.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 41-та седница ја закажува за 08.10.2018 година (понеделник), со почеток во 15:00 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.40 – 03.10.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 40-та седница ја закажува за 03.10.2018 година (среда), со почеток во 14:00 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.39 – 26.09.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 39-та седница ја закажува за 26.09.2018 година (среда), со почеток во 14:30 часот. Д Н Е В Е … […]Accessibility

Accessibility