Седница бр.3 – 02.02.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та седница ја одржа на 02.02.2021 година, со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е Н     … […]

Седница бр.2 – 28.01.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та седница ја одржа на 28.01.2021 година со почеток во 14:05 часот. Д Н Е В Е Н     … […]

Седница бр.1 – 12.01.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 1-та седница ја одржа на 12.01.2021 година со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е Н     … […]Accessibility

Accessibility