Седница бр.38 – 24.12.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 38-та седница ја одржа на  24.12.2021 година (петок) со почеток во 14:00 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.37 – 22.12.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 37-та седница ја одржа на 22.12.2021 година (среда) со почеток во 12:00 часот.   Д Н Е В … […]

Јавна седница бр.5 – 13.12.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та јавна седница ја одржа на 13.12.2021 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот. Д Н Е В … […]

Седница бр.36 – 13.12.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 36-та седница ја одржа на 13.12.2021 година (понеделник) со почеток во 12:10 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.35. – 29.11.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 35-та седница ја одржа на 29.11.2021 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.34 – 26.11.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 34-та седница ја одржа на 26.11.2021 година (петок) со почеток во 14:10 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр. 33 – 17.11.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 33-та седница ја одржа на 17.11.2021 година (среда) со почеток во 14:00 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.32 – 09.11.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 32-та седница ја одржа на 09.11.2021 година (вторник) со почеток во 13:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.31 – 03.11.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 31-та седница ја одржа на 03.11.2021 година (среда) со почеток во 14:00 часот.   Д Н Е В … […]Accessibility

Accessibility