Седница бр. 46 – 21.12.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 46-та седница ја одржа на 21.12.2022 година (среда) со почеток во 14:45 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.45 – 21.12.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 45-та седница ја одржа на 21.12.2022 година (среда) со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр. 44 – 05.12.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 44-та седница ја одржа на 05.12.2022 година (понеделник) со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр. 43 – 28.11.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 43-та седница ја одржа на 28.11.2022 година (понеделник) со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр. 42 -18.11.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 42-та седница ја одржа на 18.11.2022 година (петок) со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр. 41 – 03.11.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 41-та седница ја одржа на 03.11.2022 година (четврток) со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр. 40 – 20.10.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 40-та седница ја одржа на 20.10.2022 година (четврток) со почеток во 14:05 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр. 39 – 06.10.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 39-та седница ја одржа на 06.10.2022 година (четврток) со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр. 38 – 29.09.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 38-та седница ја одржа на 29.09.2022 година (четврток) со почеток во 14:30 часот. Д Н Е В Е … […]Accessibility

Accessibility