image_pdfimage_print

Хроника од 25-та седница

Скопје, 09.09.2021 година – Советот на Агенцијата донесе Заклучок за доделување еднократна финансиска помош-донација за семејствата на починатите лица во пожарот во модуларната болница за Ковид пациенти во Тетово, … […]

Хроника од 24-та седница

Скопје, 01.09.2021 година – Советот на Агенцијата го усвои Нацрт – упатство за платеното политичко рекламирање за Локалните избори 2021 кое ќе се објави на … […]

Хроника од 23-та седница

Скопје, 24.08.2021 – Советот на Агенцијата на денешната седница ги разгледа кварталните извештаи за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за второто … […]

Хроника од 22-та седница

Скопје, 04.08.2021 – Советот на Агенцијата донесе Предлог-план за измена на Планот за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален мултиплекс на оператор на … […]

Хроника од 21-та седница

Скопје 22.07.2021 – На денешната седница Советот на Агенцијата го усвои Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за обврските за емитување изворно создадена програма, … […]

Хроника од 20-та седница

Скопје 02.07.2021 – На денешната седница Советот на Агенцијата даде одобрување на директорот на Агенцијата да донесе Решение за трансформација на работен однос на еден … […]

Хроника од 19-та седница

Скопје, 29.06.2021 – Поради потребата од преземање дополнителни мерки и активности за превенција, спречување на внесување и ширење на Коронавирусот COVID-19, Советот на Агенцијата на денешната седница заклучи … […]

Хроника од 18-та седница

Скопје, 17.06.2021 – Врз основа на констатациите од Писмениот извештај за извршен вонреден, по службена должност административен надзор, Советот на Агенцијата на ТРД ТВ НОВА ДОО … […]

Хроника од 17та седница

Скопје, 09.06.2021 – Врз основа на констатации од контролен програмски надзор, каде е констатирано прекршување на член 50 став 3 од Законот за аудио и … […]

Хроника од 16та седница

Скопје, 02.06.2021 – Врз основа на констатации од надзор, Советот на Агенцијата изрече две мерки јавна опомена, и тоа на ДРИМ САТ ИПТВ ДООЕЛ с.Чегране-Гостивар … […]Accessibility

Accessibility