image_pdfimage_print

Хроника од 3-та седница

Скопје, 27.01.2023г. – На 3-та седница, поради исполнување на минималните кадровски услови Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата … […]

Хроника од 2-та седница

Скопје, 20.01.2023г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското друштво за радио-дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ … […]

Хроника од 1-та седница

Скопје, 10.01.2023г. – На вчерашната прва седница, Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД … […]

Хроника од 46-та седница

Скопје, 22.12.2022 – Советот на Агенцијата даде одобрување на директорот за донесување на Годишниот план за јавни набавки во 2023 година и за Одлука за … […]

Хроника од 45-та седница

Скопје, 22.12.2022 година – На вчерашната 45та седница Советот на Агенцијата ги донесе Годишните планови за вршење програмски и административен надзор за 2023 година и ја … […]

Хроника 44-та седница

Скопје, 06.12.2022 – Советот на Агенцијата, на 44-та седница врз основа на констатации од редовен програмски и административни надзор, изрече три мерки за јавна опомена … […]

Хроника од 43-та седница

Скопје, 29.11.2022 – Советот на Агенцијата, на вчерашната седница врз основа на констатации од редовен програмски и административни надзор, изрече шест мерки за јавна опомена: … […]

Хроника од 42-та седница

Скопје, 18.11.2022 – Советот на Агенцијата донесе Нацрт-годишни планови за вршење програмски и административен надзор за 2023 година и Нацрт-програма за работа на Агенцијата за … […]

Хроника од 41-та седница

Скопје 03.11.2022 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ на програмски сервис со претежно забавен … […]

Хроника од 40-та седница

Скопје 21.10.2022 – На вчерашната седница Советот на Агенцијата донесе Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво телевизија КАНАЛ-21 ДООЕЛ Велес. … […]Accessibility

Accessibility