image_pdfimage_print

Хроника од 29-та седница

Скопје, 01.08.2022 – На 29-та седница Советот на Агенцијата донесе Одлука со која се одзема дозволата за радио емитување на ТРД КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје, … […]

Хроника од 28-та седница

Скопје, 27.07.2022 – На денешната седница Советот на Агенцијата врз основа на констатации од извршен контролен програмски надзор и по спроведена стручна анализа од Агенцијата … […]

Хроника од 27-та седница

Скопје, 20.07.2022 – На вчерашната седница Советот на Агенцијата ги разгледа кварталните извештаи за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот … […]

Хроника од 26-та седница

Скопје, 08.07.2022 – Советот на Агенцијата согласно претходно донесената Одлука со која ја одзеде дозволата за радио емитување, на денешната седница донесе Решение за бришење … […]

Хроника од 25-та седница

Скопје, 04.07.2022 год. – Поради неисполнување на обврската од член 82 став 1 алинеја 2  од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно поради тоа што … […]

Хроника од 24-та седница

Скопје, 20.06.2022 година – На 24-та седница Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Иванчо Пашоски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид, … […]

Хроника од 23-та седница

Скопје, 14.06.2022 година – На денешната седница Советот на Агенцијата врз основа на констатации од извршен контролен програмски надзор, Советот на Агенцијата покрена прекршочна постапки против АНТЕНА АС … […]

Хроника од 22-та седница

Скопје, 06.06.2022 година – На денешната седница врз основа на констатации од извршен вонреден програмски надзор, Советот на Агенцијата изрече мерка јавна опомена на ТРД КАНАЛ … […]

Хроника од 21-та седница

Скопје, 27.05.2022 година – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Одлука со која се одби Барањето од ТРД 24 ВЕСТИ Штип, од причина што Студијата која се … […]

Хроника од 20-та седница

Скопје, 20.05.2022 година – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ХИТ … […]Accessibility

Accessibility