Oдлуки/акти од седница бр.1 од 05.01.2022

Заклучок за покренување прекршочна постапка на ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје поради прекршување на член 143 од ЗААВМУ Решение за мeрка јавна опомена за прекршување на … […]Accessibility

Accessibility