Oдлуки/акти од седница бр.45 од 21.12.2022

Заклучок за испраќање Информација до МВР за сомневање за сторена повреда на авторските и сродните права.pdf Заклучок за покренување прекршочна постапка против операторот ТОТАЛ ТВ … […]

Oдлуки/акти од седница бр.42 од 18.11.2022

Заклучок за покренување прекршочна постапка против операторот Македонски Телеком Скопје.pdf Одлука за ребаланс на финансиски план за 2022.pdf Решение за преземање мерка – јавна опомена … […]

Oдлуки/акти од седница бр.41 од 03.11.2022

Заклучок за поведување на прекршочна постапка за Друштвото за телекомуникации СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје Одлука за доделување дозвола за тв емитување преку ЈЕКМ што не … […]

Oдлуки/акти од седница бр.40 од 20.10.2022

Заклучок за покренување прекршочна постапка за ТРД КОМПАНИ 21-М .pdf Заклучок за покренување прекршочна постапка за ТРД ТВ ШУТЕЛ Скопје.pdf Решение за бришење од регистарот … […]

Oдлуки/акти од седница бр.39 од 06.10.2022

Заклучок за покренување прекршочна постапка против АЛТРА-САТ 2000 Охрид.pdf Решение за јавна опомена за ВИНСАТ КАБЕЛ за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.pdf Решение за … […]

Oдлуки/акти од седница бр.36 од 29.09.2022

Методологија за изменување и дополнување на Методологија за вршење програмски надзор.pdf Одлука за зголемување на Финансиски план на АВМУ за 2022 година.pdf

Oдлуки/акти од седница бр.34 од 06.09.2022

Решение за преземање мерка – јавна опомена за РТД Телевизија СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп.pdf Решение за преземање мерка – јавна опомена за ТРД ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ … […]Accessibility

Accessibility