Хроника од 18-та седница

СКОПЈЕ, 27.03.2014 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Агенцијата) на денешната седница ги разгледа извештаите од мониторингот на програмските сервиси ТВ Сонце, Наша … […]

Хроника од 17-та седница

СКОПЈЕ, 23.03.2014 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Агенцијата) на денешната седница го усвои Мислењето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги … […]

Хроника од 16-та седница

СКОПЈЕ, 21.03.2014 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Агенцијата) на денешната седница ги усвои Специфичностите на методологијата за мониторингот на изборните процеси во … […]

Хроника од 15-та седница

СКОПЈЕ-17.03.2014 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Агенцијата) на денешната седница го усвои Извештајот од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на Јавното радиодифузно … […]

Хроника од 14-та седница

СКОПЈЕ, 10.03.2014– Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Агенцијата) на денешната седница ги усвои Предлог-Извештајот за работа на Советот за радиодифузија на Република Македонија … […]

Хроника од 13-та седница

СКОПЈЕ, 04.03.2014 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Агенцијата) на денешната седница го усвои Предлог-Образецот: Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење … […]

Хроника од 12-та седница

СКОПЈЕ, 28.02.2014 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на денешната седница ја усвои Информацијата во врска со констатираната недозволена медиумска концентрација кај ТРД … […]

Хроника од 11-та седница

СКОПЈЕ, 25.02.2014 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Агенцијата) на денешната седница го усвои Извештајот за годишна сметка на Агенцијата за аудио и … […]

Хроника од 10-та седница

СКОПЈЕ, 24.02.2014 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Агенцијата) на денешната седница го разгледа извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ БОЕМ … […]

Хроника од 9-та седница

СКОПЈЕ, 18.02.2014 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги усвои Нацрт – Извештајот за работата на Советот за радиодифузија на Република Македонија за … […]Accessibility

Accessibility