Донесено Упатство за измена и дополнување на Упатството за радиодифузерите за Претседателските и Парламентарните избори 2024

Скопје, 16 април 2024 – На вчерашната 16-та седница, Советот на Агенцијата донесе Упатство за измена и дополнување на Упатството за радиодифузерите за Претседателските и Парламентарните избори 2024.[…]

Осуда на нападот на новинарската екипа на ТВ 24 Вести

Скопје, 5.04.2024 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го осудува вчерашниот вербален напад на новинарка и снимател од ТВ 24 Вести од непознато лице, за време на партискиот митинг на ВМРО ДПМНЕ.[…]

ТВ содржини кои ќе бидат прилагодени за лицата со попреченост за време на Изборите 2024

Скопје, 3 април 2024 – Согласно обврските од Изборниот законик, Јавниот радиодифузен сервис, односно Првиот и Вториот програмски сервис на Македонска телевизија и приватните телевизиски програмски сервиси на државно ниво што ќе објавуваат платено политичко рекламирање, имаат обврска при известувањето за изборите, едно издание на вестите и една содржина емитувана во периодот од 16.00 – 24.00 часот да ја прилагодат за лицата со сетилна попреченост.

[…]

ПОКАНА ЗА МЕДИУМИ

Скопје, 2 април 2024 – Во организација на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС) утре 3 април 2024, со почеток во 10:00 часот во хотел Мериот во Скопје  ќе се одржи панел дискусија посветена на политичкото рекламирање и интегритетот на изборите.[…]

Отворена на јавна расправа за Нацрт-Упатството за изменување и дополнување на Упатството за примена на одредбите за пласирање производи

Скопје, 13 март 2024 – Советот на Агенцијата на 9-та седница одржана на 12 март 2024 година, усвои Нацрт- Упатство за изменување и дополнување на Упатството за примена на одредбите за пласирање производи.[…]

Вонреден административен надзор врз 7 радиодифузери

Скопје, 7 декември 2023 – За обврската за исполнување посебни минимални техники, просторни, финансиски и кадрвоски услови во зависност од програмскиот формат, пропишани со подзаконски акт донесен од страна на Агенцијата и за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз Еко радио, Лајф радио, Радио 106, Радио Голди, Радио Медисон, Скај радио и ТВ Сонце.[…]

Редовен административен надзор врз 22 издавачи на печатени медиуми

Скопје, 27 октомври 2023г. – Агенцијата спроведе редовен административен надзор врз 22 издавачи на печатени медиуми со цел да констатира дали истите објавиле податоци за назив и адреса на седиштето и уредништвото на печатениот медиум, податоци за одговорното лице, уредниците, печатницата, датум на печатење или препечатување и број на печатени примероци, согласно обврската од Законот за медиуми.[…]

Редовен програмски надзор врз МРТ1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5

Скопје, 27 октомври 2023г. – За обврските за употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата и дневно емтитување најмалку 40% изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела, редовен програмски надзор е извршен врз телевизиските програмски сервиси на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА – МРТ 1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5.

[…]Accessibility

Accessibility