image_pdfimage_print

Mbikëqyrje e rregullt programore mbi operatorët Altra Sat 2000, Infel KTV dhe Robi

Shkup, 10 gusht 2022 – Mbi operatorët Altra Sat 2000, Infel KTV dhe Robi është kryer mbikëqyrje e rregullt programore për rregullat e titrave, regjistrim të shërbimeve programore në Agjencion dhe detyrimin e operatorëve të ORRPKE-së në paketën programore që e ritransmetojnë detyrimisht dhe pa pagesë për të ofruar shërbime programore të shërbimit publik radiodifuziv[…]

Janë shqiptuar dy masa vërejtje publike për TV Star

Shkup, 9.8.2022 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 30-të e mbajtur më 8 gusht 2022, shqiptoi dy masa vërejtje publike ndaj TRD TV-STAR SHPK Shtip. Njëra vërejtje publike u shqiptua për emetim të deklaratës së mysafirit nga Sërbia, burimisht në gjuhën serbe, pa përkthim në gjuhën maqedone në kornizat e programit dokumentar „Të harruar“, kushtuar fshatit Vratnicë (pjesa e parë)[…]

Njoftim për publikun

Shkup, 9 gusht 2022 –  Në lidhje me incidentin e djeshëm mes personave të punësuar në Ndërmarrjen Publike „Higjiena komunale“- Shkup dhe ekipit të gazetarëve në TV Klan, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele thekson se të gjithë duhet të sillen me dinjitet dhe devotshmëri sidomos gjatë kryerjes së detyrave në punën e tyre.[…]

Pronësia e medias në 2022

Shkup, 17 qershor 2022 – Аgjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele përgatiti publikimin për pronësinë e medias në vitin 2022, për sigurimin e një transparence më të madhe për pronësinë e medias, duke shfrytëzuar të dhëna zyrtare mbi strukturën e pronësisë së transmetuesve nga Regjistri Qendror i RS Maqedonisë, për botuesit e medias së shkruar dhe të dhëna nga shpalljet në gazetën ditore(përditëshme) të cilat i kryenin në kuadër të përmbushjes së detyrimit ligjor për të ofruar transparenc të punës.[…]

Masë vërejtje publike për TV Iris

Shkup, 23.05.2022 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 20-të e mbajtur më 20 maj 2022 në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e realizuar solli vendim për shqiptimin e masës vërejtje publike për TV Iris nga Shtipi[…]

TV Gurra

2022 Vëretje publike Informata të aritshme për shfrytëzuesit Shqiptim i masës vëretje publike –  TV Gura– (neni 51 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 04.03.2022Accessibility

Accessibility