Përmbajtje TV që do të përshtaten për personat me aftësi të kufizuara gjatë kohës së Zgjedhjeve 2024

Shkup, 3 prill 2024 – Në përputhje me detyrimin nga Kodi Zgjedhor,  Shërbimi publik radiodifuziv, gjegjësisht shërbimi programor i Parë dhe i Dytë i televizionit të Maqedonisë dhe shërbimet programore televizive private në nivel shtetëror që do të publikojnë reklama politike me pagesë, kanë detyrim gjatë raportimit për zgjedhjet, një edicion të lajmeve dhe një përmbajtje të transmetuar në periudhën nga ora 16.00 deri më 24.00, për ta përshtatur atë për personat me aftësi të kufizuara shqisore[…]

Ditët e hapura të Arsimimit mediatik 2023

Shkup, 24 tetor 2023 – Nën moton “Gisht i shpejtë, lajme të rreme” duke filluar nga sot deri më 31 tetor, nën organizim të Rrjetit për arsimim mediatik për të pestën here do të organizohen Ditët e Arsimimit mediatik 2023. Në këtë mënyrë vendi ynë i bashkohet Javës Globale të UNESCO-s për Arsimim mediatic dhe informativ.[…]Accessibility

Accessibility