Четврти јавен состанок на Агенцијата

Oдржан четвртиот јавен состанок посветен на замена на постојните дозволи за радиодифузна дејност Скопје, 10.12.2014г. – Денес, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно обврските … […]

Четврти јавен состанок за 2016 година

Одржан четвртиот јавен состанок на Агенцијата за 2016 година Скопје, 30.12.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, вчера го одржа последниот јавен состанок за … […]

Трет јавен состанок за 2016 година

Скопје, 27.09.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го одржа третиот јавен состанок за 2016 година. За спроведените активности согласно Годишната програма за … […]

Втор Јавен состанок

Втор јавен состанок за 2016 – Активности на Агенцијата и новости во медиумската сфера   Скопје, 23.06.2016г. – Денес, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги … […]

Прв Јавен состанок за 2016

Првиот јавен состанок за 2016 година Агенцијата го посвети на професионалните новинарски принципи Скопје, 25.03.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во согласност со … […]

Јавни состаноци на Агенцијата

Јавни состаноци на Агенцијата во 2024 година Јавни состаноци на Агенцијата во 2023 година Јавни состаноци на Агенцијата во 2022 година Јавни состаноци на Агенцијата … […]

Втор јавен состанок за 2016 – Активности на Агенцијата и новости во медиумската сфера

Скопје, 23.06.2016г. – Денес, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно обврските утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржa вториот јавен состанок за … […]

Агенцијата го одржа својот втор јавен состанок

Скопје, 20.06.2014г. – Денес, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно обврските утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа својот втор јавен состанок. Неговата цел беше да им се овозможи на сите заинтересирани страни да ги изразат своите ставови и мислења во однос на развојот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во Република Македонија.[…]Accessibility

Accessibility