image_pdfimage_print

Прв јавен состанок во 2015 година

Агенцијата го одржа својот прв јавен состанок Скопје, 23.03.2015г. – Денес, Агенцијата согласно обврските утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржa … […]

Прв јавен состанок

  Агенцијата го одржа својот прв јавен состанок   Скопје, 23.03.2015г. – Денес, Агенцијата согласно обврските утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги … […]

Втор Јавен состанок 2014

На Вториот јавен состанок Агенцијата ги презентираше активностите реализирани во изминатото тромесечје   Скопје, 16.06.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни   медиумски услуги, во … […]

Четврти јавен состанок на Агенцијата

Oдржан четвртиот јавен состанок посветен на замена на постојните дозволи за радиодифузна дејност Скопје, 10.12.2014г. – Денес, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно обврските … […]

Четврти јавен состанок за 2016 година

Одржан четвртиот јавен состанок на Агенцијата за 2016 година Скопје, 30.12.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, вчера го одржа последниот јавен состанок за … […]

Трет јавен состанок за 2016 година

Скопје, 27.09.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го одржа третиот јавен состанок за 2016 година. За спроведените активности согласно Годишната програма за … […]

Втор Јавен состанок

Втор јавен состанок за 2016 – Активности на Агенцијата и новости во медиумската сфера   Скопје, 23.06.2016г. – Денес, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги … […]

Прв Јавен состанок за 2016

Првиот јавен состанок за 2016 година Агенцијата го посвети на професионалните новинарски принципи Скопје, 25.03.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во согласност со … […]Accessibility

Accessibility