Newsletters – 2023

Newsletter për muajin janar 2023 – Nr. 1/2023 Newsletter për muajin shkurt 2023  – Nr. 2/2023 Newsletter për muajin mars 2023  – Nr. 3/2023 Newsletter … […]

Takimi i tretë publik për vitin

Shkup, 28.09.2017. – Mbrëmë, Agjencia realizoi takimin e tretë publik për vitin 2017 Lidhur me aktivitetet e r ealizuara në pajtim me Programin vjetor të … […]

Takimi i dytë publik për vitin 2017

Standardet e gazetarisë në fokus të takimit të dytë publik të Agjencisë për vitin 2017   Shkup, 29.06.2017 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele … […]

Takimi i katërt publik 2015

Agjencia realizoi takimin e katërt publik për vitin 2015 Shkup, 22.12.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e realizoi takimin e katërt publik për … […]

Takimi i tretë publik 2015

Në takimin e tretë publik ASHMA i prezantoi aktivitetet e realizuara për tremujorin e kaluar   Shkup, 18.09.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe … […]

Takimi i dytë publik në vitin 2015

Në takimin e dytë publik Agjencia i prezantoi aktivitetet e realizuara gjatë tremujorit të kaluar   Shkup 16.06.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe … […]

Takimi i katërt publik 2016

Agjencia realizoi takimin e katërt publik për vitin 2016 Shkup, 30.12.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, dje e mbajti takimin e fundit … […]Accessibility

Accessibility