image_pdfimage_print

Takimi i tretë publik

Analiza e tregut në TV dhe radio industrisë në fokusin në takimin publik në ASHMA Shkup, 28 shtator 2021 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele sot … […]

Takimi i tretë publik 2019

Agjencia realizoi takimin e tretë publik për vitin 2019 Shkup, 24 shtator 2019 – Sot, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi takimin e tretë publik për … […]

Takimi i tretë publik për vitin

Shkup, 28.09.2017. – Mbrëmë, Agjencia realizoi takimin e tretë publik për vitin 2017 Lidhur me aktivitetet e r ealizuara në pajtim me Programin vjetor të … […]

Takimi i dytë publik për vitin 2017

Standardet e gazetarisë në fokus të takimit të dytë publik të Agjencisë për vitin 2017   Shkup, 29.06.2017 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele … […]

Takimi i katërt publik 2015

Agjencia realizoi takimin e katërt publik për vitin 2015 Shkup, 22.12.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e realizoi takimin e katërt publik për … […]

Takimi i tretë publik 2015

Në takimin e tretë publik ASHMA i prezantoi aktivitetet e realizuara për tremujorin e kaluar   Shkup, 18.09.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe … […]Accessibility

Accessibility