Nevseletters -2023 година

Newsletter за месец јануари 2023 година – Бр. 1/2023 Newsletter за месец февруари 2023 година – Бр. 2/2023 Newsletter за месец март 2023 година – … […]

Одржан третиот јавен состанок за 2017 година

Скопје, 28.09.2017г. – Вчера, Агенцијата го одржа третиот јавен состанок за 2017 година. За спроведените активности согласно Годишната програма за работа говореше д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата, […]

Втор Јавен Состанок за 2017 година

Новинарските стандарди во фокусот на вториот јавен состанок на Агенцијата за 2017 година   Скопје, 29.06.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го … […]

Четврти јавен состанок во 2015 година

Агенцијата го одржа четвртиот јавен состанок за 2015 година Скопје, 22.12.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа четвртиот јавен состанок за … […]

Трет јавен состанок во 2015 година

На третиот јавен состанок АВМУ ги презентираше реализираните активности за изминатото тромесечје Скопје, 18.09.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во согласност со … […]

Втор јавен состанок во 2015 година

На Вториот јавен состанок Агенцијата ги презентираше активностите реализирани во изминатото тромесечје Скопје, 16.06.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни   медиумски услуги, во согласност … […]

Прв јавен состанок во 2015 година

Агенцијата го одржа својот прв јавен состанок Скопје, 23.03.2015г. – Денес, Агенцијата согласно обврските утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржa … […]

Прв јавен состанок

  Агенцијата го одржа својот прв јавен состанок   Скопје, 23.03.2015г. – Денес, Агенцијата согласно обврските утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги … […]

Втор Јавен состанок 2014

На Вториот јавен состанок Агенцијата ги презентираше активностите реализирани во изминатото тромесечје   Скопје, 16.06.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни   медиумски услуги, во … […]Accessibility

Accessibility