image_pdfimage_print

Директор на Агенцијата

Директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е д-р Зоран Трајчевски, избран на 12-тата седница на Советот на Агенцијата, одржана на 7 октомври … […]

Надлежности на Агенцијата

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е самостојно и независно непрофитно регулаторно тело со статус на правно лице со јавни овластувања. Согласно со член … […]

Втор јавен состанок за 2016 – Активности на Агенцијата и новости во медиумската сфера

Скопје, 23.06.2016г. – Денес, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно обврските утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржa вториот јавен состанок за … […]

Агенцијата го одржа својот втор јавен состанок

Скопје, 20.06.2014г. – Денес, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно обврските утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа својот втор јавен состанок. Неговата цел беше да им се овозможи на сите заинтересирани страни да ги изразат своите ставови и мислења во однос на развојот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во Република Македонија.[…]Accessibility

Accessibility