Nevseletters -2023 година

Newsletter за месец јануари 2023 година – Бр. 1/2023 Newsletter за месец февруари 2023 година – Бр. 2/2023 Newsletter за месец март 2023 година – … […]

Одржан третиот јавен состанок за 2017 година

Скопје, 28.09.2017г. – Вчера, Агенцијата го одржа третиот јавен состанок за 2017 година. За спроведените активности согласно Годишната програма за работа говореше д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата, […]

Втор Јавен Состанок за 2017 година

Новинарските стандарди во фокусот на вториот јавен состанок на Агенцијата за 2017 година   Скопје, 29.06.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го … […]

Сектор за финансии и логистика

Горан Радуновиќ – Раководител на Сектор тел: 02/3103 433 g.radunovic@avmu.mk Весна Симоновска – Помошник раководител на Сектор тел: +389 2 3103 437 v.simonovska@avmu.mk Одделение за … […]Accessibility

Accessibility