2009 година

  Програма за работа и извештај од работењето на Советот за радиодифузија Извештај за работењето на Советот за радиодифузија за 2009 година Програма за работа на … […]

2010 година

Програма, извештај за работа и финансиски план на Советот за радиодифузија Извештај за работењето на Советот за радиодифузија за 2010 година Програма за работа на … […]

2011 година

Програма и извештаи за работата на Советот за радиодифузија Извештај за работењето на Советот за радиодифузија за 2011 година Програма за работа на Советот за … […]

2012 година

Програма и извештај за работата на Советот за радиодифузија  Извештај за работењето на Советот за радиодифузија за 2012 година Програма за работа на Советот за … […]

2013 година

Програма и извештај за работата на Советот за радиодифузија Извештај за работењето на Советот за радиодифузија за 2013 година  Финансиски извештаи за 2013 година и … […]

2014 година

Програма и извештај за работата на Агенцијата Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година Програма за работа … […]

2015 година

Програма и извештаи за работата на Агенцијата Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година Ревизорски извештај на … […]

2016 година

Програма и извештаи за работата на Агенцијата Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година Ревизорски извештај на … […]

2017 година

Програма и извештаи за работата на АВМУ Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година Ревизорски извештај на … […]Accessibility

Accessibility