Директор на Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Адреса:       Д-р Зоран Трајчевски ул. „Македонија“ бр.38, 1000 Скопје

Адреса на е-пошта:       contact@avmu.mk
Телефон:       (02) 3103 432
Факс:       (02) 3103 401

Информација:       Известување: За сите прашања, што се однесуваат на плаќањето на радиодифузната такса и водењето на регистарот на обврзници на радиодифузна такса, директно стапете во контакт со Македонската радиотелевизија преку сајтот www.mrt.com.mk.

 

    Испратете копија од оваа порака на вашата адреса    Accessibility

    Accessibility