Drejtori i Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele

Адреса:       rr.“Makedonija” nr.38, 1000 Shkup

 Adresa juaj Elektronike::       contact@avmu.mk
Telefoni:       (02) 3103 432
Fax:       (02) 3103 401

Njoftim:       Njoftim: Për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me pagesën e taksës radiodifuzive dhe mbajtjen e regjistrit të taksapaguesve të radiodifuzionit, merrni drejtpërdrejt kontakt me Radiotelevizionin Maqedonas përmes sitit www.mrt.com.mk.

 

    Dërgo një kopje të këtij mesazhi në Adresën tuaj Elektronike    Accessibility

    Accessibility