КАБЕЛ-Л-НЕТ ДООЕЛ с.Лабуништа Струга

image_pdfimage_print

2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – Кабел Л Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.03.2022


2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Tитлување на програмата која се реемитува;  Регистрација на програмските сервиси 

Редовен програмски надзор Кабел-Л-Нет (член 64 став 2 и член 141став 13 од ЗААВМУ) – 19.08.2021

Редовен програмски надзор Кабел-Л-Нет (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 21.05.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори:

Tитлување на програмата која се реемитува;  Регистрација на програмските сервиси 

Редовен програмски надзор КАБЕЛ-Л-НЕТ  (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 28.07.2020

Редовен програмски надзор КАБЕЛ-Л-НЕТ (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 06.05.2020


2019 година

Извештај од спроведен надзор:

Tитлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ;  Регистрација на програмските сервиси 

Редовен програмски надзор Кабел-Л-Нет (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 01.02.2019

 

2018 година

2016 година

2015 година

 Accessibility

Accessibility