Локални избори 2013г.

 

Правилници за избори

Правилник за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања (преземи во .pdf)

Правилник за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања (преземи во .pdf)Accessibility

Accessibility