Zgjedhjet lokale 2013

-Kujtesë për obligimet që dalin nga rregullat zgjedhore (mbart pdf – maqedonisht)

 

 

 

 

 

Kodi zgjedhor

-Kodi zgjedhor (tekst i pastruar – 2011) (mbart pdf – maqedonisht)

Закон за изменување и дополнување на изборниот законик 2012 (превземи во .pdf)

Rregullat për zgjedhje

– Rregullat për sjelljen e radiodifuzerëve në periudhën para fillimit të fushatës zgjedhore (mbart pdf – maqedonisht)

– Rregulla për pjesëmarje të barabartë në përfaqësimin mediatik në kohë gjtaë fushatës zgjedhore (mbart pdf – maqedonisht)Accessibility

Accessibility