„M Магазин“ – издавач АТВ МЕДИА КОМПАНИ Скопје

2020 година

Извештаи од извршени надзори

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор  М Магазин – (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

Импресум

Редовен административен надзор М Магазин – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.02.2020


2019 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор М Магазин–  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.06.2019


2018 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор M Mагазин  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Редовен административен надзор M Магазин  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 20.06.2018

Коригиран извештај од редовен административен надзор M Mагазин (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 05.03.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор M Магазин  – (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018Accessibility

Accessibility