1

Oдлуки/акти од седница бр.13 од 14.03.2019

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена на 1 ТВ – член 50 став 3 од ЗААВМУ 

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена на ТВ Канал 5 – член 98 став 2 од ЗААВМУ 

pdf Решениe за преземање мерка јавна опомена на ТВ Канал 5 – член 55 став 7 од ЗААВМУ 

pdf  Решение за преземање мерка јавна опомена на ТВ Канал 5 – член 64 став 2 од ЗААВМУ