Oдлуки/акти од седница бр.24 од 05.06.2019

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ Шења ДООЕЛ Струга

pdfЗаклучок за покренување прекршочна постапка против Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија Скопје- Македонска телевизија – Втор програмски сервис МРТ2

pdfЗаклучок за неизрекување мерка на РТД Телевизија Сонце ДООЕЛ Прилеп

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ТРД Аљбана Плус од Куманово

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ЕКО Радио од Пробиштип

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ТРД Канал 21 од Велес

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ТРД Клан од Тетово

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на Радио Кочани ФМ

pdfРешение за преземање мерка на Радио Лав од Охрид

pdfРешение за преземање мерка јацна опомена на ТВ Канал Вис од Струмица

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ТРД Хит Радио од Струмица

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ТРД БИ-КИ-АЛ од Битола

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ТРД Капитол ФМ од Скопје

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ТРД Радио 106 од Битола

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ТРД Радио ЛА КОСТА од Виница

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ТРД ТВ ГУРРА од Кичево

pdfРешение за преземање мерка јавна опоена на ТРД ТопЕстрада од ТетовоAccessibility

Accessibility