1

Oдлуки/акти од седница бр.27 од 28.06.2018

pdfОдлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018-та година