1

Oдлуки/акти од седница бр.45 од 23.11.2018

pdf Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување на програмски сервис, говорно – музичко радио од специјализиран формат, на албански и на македонски јазик, на државно ниво